Wielki post.

Dzieci Maryi i ministranci w Niedzielę Palmową przed kościołem przed Mszami Świętymi będą rozprowadzali własnoręcznie wykonane palmy. Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać. Na początku Wielkiego Postu, począwszy od XI wieku, w kościołach zasłaniano ołtarze […]

Radość w Panu

W Liście do Filipian,pojawia się wzmianka o radości w Panu. Dwukrotnie do tej radości wzywani są Filipianie, zaś raz Paweł mówi o swojej radości. Może to zaskakiwać, kiedy weźmiemy pod uwagę, że list ten jest pisany przez Pawła w sytuacji uwięzienia, która nie daje powodów do radości. Podobnie możnaokreślić sytuację adresatów listu, którzy także doświadczają […]

Misterium Męki Pańskiej

W piątek 31 marca w ramach drogi krzyżowej zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez dzieci, młodzież i dorosłych zaangażowanych w różnych grupach parafialnych naszej parafii.

Prawdziwy post

Byli tacy, którzy często pościli.Ich wygląd zewnętrzny w dzień postu był niedbały, odrażający i odpychający,a twarz była ponura, posępna, nie umyta. Pan Jezus domaga się innego, prawdziwego postu od swoich wyznawców.Mówi, aby namaścić głowę i umyć twarz. To znaczy, że w dzień postu twarz ma być pogodna,usposobienie równe, wygląd zewnętrzny miły – jak w niedziele […]

Zdrapka Wielkopostna

W najbliższą niedzielę po Mszach Świętych Dzieci Maryi będą rozprowadzały zdrapki wielkopostne. Jest to propozycja zadań i postanowień do wykonywania w czasie zbliżającego się Wielkiego Postu, które mogą pomóc nam przeżyć ten okres owocnie i świadomie. W tym roku hasłem przewodnim zdrapki wielkopostnej są słowa „Pokój mój daję Wam”. Więcej o tej inicjatywie można przeczytać […]

Modlitwa o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami […]

Modlitwa Jana Pawła II o jedność chrześcijan

Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól, abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest […]

14 listopada – błogosławiona Maria Luiza Merkert, dziewica

Maria Luiza urodziła się 21 września 1817 r. w Nysie, w niemieckiej rodzinie mieszczańskiej. Jej rodzicami byli Karol Antoni Merkert i Barbara z domu Pfitzner. Dzień później została ochrzczona w nyskim kościele św. Jakuba i św. Agnieszki. W kolejnym roku, po śmierci ojca, rodzina zubożała. Maria, wraz z siostrą Matyldą, ukończyła katolicką szkołę dla dziewcząt […]

PIEŚŃ O SŁOŃCU NIEWYCZERPANYM – Karol Wojtyła

O Panie, przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuje,Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli –Że chłodnym myślom, jak nurt, Ciebie odejmujeI nie ogarnia płonącym ogniskiemAle przyjmij, Panie, ten podziw, który się w sercu zrywa,Jak zrywa się potok w swym źródle –– znak, że stamtąd przypłynie żar –i nie odtrącaj, Panie, […]