ministranci

Ministranci naszej parafii spotykają się w każdą sobotę
o godzinie 9.30 w salce parafialnej.
Nasza wspólnota liczy około 25 osób, zarówno młodszych jak i starszych.
Jesteśmy podzieleni na 5 grup.
Wielką pomoc w rozwoju duchowym i formacyjnym ministrantów stanowią animatorzy:
Łukasz, Adam, Filip i Mateusz.
Nasze spotkania rozpoczynamy modlitwą.
Następnie ustalamy najważniejsze sprawy na kolejny tydzień liturgiczny.
Oprócz służby przy Ołtarzu Pana Jezusa, która przyczynia się do wzrostu
naszej dojrzałości chrześcijańskiej,
nasza wspólnota organizuje także zajęcia rekreacyjne i sportowe
(mecze piłki nożnej, ogniska na zakończenie i wspólne wyjazdy).
Zwieńczeniem roku formacji ministranckiej jest udział w rekolekcjach ministranckich
organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.
Każdy z nas stara się naśladować Chrystusa zgodnie z własnymi siłami i możliwościami.
Ministrantami mogą zostać chłopcy przed I Komunią Świętą.
Kandydat na ministranta zbiera 20 podpisów po każdej zakończonej Mszy Świętej.
Po tym czasie próby rozpoczyna pierwszą służbę.
Obrzęd ustanowienia nowych ministrantów (poprzedzony stażem) ma miejsce
w dzień wspomnienia św. Tarsycjusza patrona ministrantów.
Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszej wspólnoty
i służby ministranckiej.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się na zbiórkę.
Naszym opiekunem jest ksiądz wikary.