Kancelaria

GODZINY URZĘDOWANIA

środa: 08.00 – 11.00 i 16.00 – 18.00

piątek: 08.00 – 11.00

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

ostatnia niedziela miesiąca: 11.30

Dziecko do sakramentu chrztu św. odpowiednio wcześniej zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

1. Akt urodzenia z USC.

2. Chrzestnym może zostać osoba, która:

  • jest praktykującym katolikiem;
  • przyjęła sakrament bierzmowania i ukończyła 16 lat;
  • nie posiada przeszkód do przystępowania do Komunii Świętej.

3. Ojciec lub matka chrzestna, jeśli są spoza parafii, w której udzielany jest chrzest, przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii, stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca – matki chrzestnej.

I ROCZNICA CHRZTU ŚWIĘTEGO

ostatnia niedziela miesiąca: 11.30

Swoje uczestnictwo należy odpowiednio wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

W celu ustalenia daty ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej. Protokół przedślubny spisuje się 3 miesiące przed datą ślubu. Do tego są potrzebne następujące dokumenty:

1. Świadectwo chrztu świętego /ważne 6 miesięcy od momentu wystawienia/.

Świadectwa chrztu nie potrzebują osoby ochrzczone w parafii, w której zawierane będzie małżeństwo.

2. Dowód osobisty.

3. Świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

4. Zaświadczenie o udziale w naukach przedślubnych.

5. Zaświadczenie o spotkaniu w Poradni Życia Rodzinnego.

6. Zaświadczenie o udziale w Dniu Skupienia dla narzeczonych.

7. Na ślub konkordatowy zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego /ważne 3 miesiące od daty wystawienia/.

POGRZEB

Potrzebne dokumenty:

1. Akt zgonu z USC.

2. Odcinek „w celu pochowania zwłok” z karty zgonu.