pielgrzymkowa

Każda pielgrzymka jest przeżyciem religijnym.
Tym bardziej piesza pielgrzymka na Jasną Górę,
która ma charakter modlitewny, dziękczynny i pokutny.
Celem jej jest zbliżenie ludzi przez Maryję do Boga przez wspólnotowe podążanie pielgrzymim szlakiem.
Pielgrzymi codziennie biorą udział we Mszy świętej,
a w czasie drogi uczestniczą w programie duszpasterskim,
na który składają się modlitwy, rozważania, wspólne śpiewy, nabożeństwa.
Zwracamy się do siebie „siostro, bracie” i pomagamy sobie wzajemnie.
Innymi celami pielgrzymki są również: formowanie postawy chrześcijańskiej
w dobie laicyzacji życia, ubogacenie ducha, praktykę modlitwy,
wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,
poznanie ciekawych i pięknych zakątków Polski (idziemy szlakiem „orlich gniazd“),
tworzenie wspólnoty między ludźmi.
Nasza parafia pielgrzymuje na Jasną Górę
tydzień po zakończeniu roku szkolnego
od piątku do poniedziałku.
W ostatnim dniu pielgrzymki bierzemy udział w Mszy Świętej
w kaplicy Cudownego Obrazu
wraz z pielgrzymami z parafii, którzy w tym dniu do nas dołączają.
Po Mszy Świętej idziemy na Drogę Krzyżową wzdłuż Wałów Jasnogórskich,
a potem udajemy się na spotkanie w kaplicy Matki Bożej Różańcowej.
Jako wspólnota pielgrzymów gromadzimy się również na wspólnym kolędowaniu
w czasie Bożego Narodzenia oraz ognisku po zakończonej pielgrzymce.
Naszym opiekunem jest ksiądz wikary. Już dziś wyrusz z nami na pielgrzymi szlak!