grupa Słowa Bożego

Grupa Słowa Bożego powstała z inicjatywy duszpasterzy.
Wszystko po to, aby Chrystus był jeszcze łatwiej rozpoznawany
przez piękno przygotowywanej liturgii.
Chodziło więc o przygotowanie dorosłych animatorów
do czytania Słowa Bożego w Kościele.
W drugim roku funkcjonowania grupy poprosiliśmy panią
dr Grażynę Darłak o przeprowadzenie warsztatów głoszenia Słowa Bożego,
na które składały się wiadomości teoretyczne i praktyczne wskazówki,
jak przygotować się do czytania na ambonie
oraz w jaki sposób właściwie czytać.
Istotą tej grupy jest zatem nie tylko czytanie
przez dorosłych animatorów Słowa Bożego z ambony w Kościele,
ale przede wszystkim zgłębianie i życie tym Słowem na co dzień.
Dlatego spotykamy się, aby rozważać teksty z liturgii Słowa najbliższej niedzieli. 

Spotkania naszej grupy odbywają się w wyznaczony wtorek miesiąca
przez wspólne ustalenie terminów na pierwszym spotkaniu.
Opiekę duchową nad grupą sprawuje ksiądz wikary.
Zapraszamy do włączenia się w tę grupę wszystkich parafian
chcących rozwijać swoją więź z Jezusem,
przez wspólne rozważanie Bożego Słowa.
A tych którzy czują się na siłach, po odpowiednim kursie, zapraszamy do czytania w kościele.