Ogłoszenia Parafialne

5   –   12   lipca  2020

Chrystus przyszedł pokorny i cichy, a Jego uniżenie przynosi pokój utrudzonym ludzkim sercom. Sprawując Najświętszą Ofiarę, uobecniamy dzieło Chrystusa, który i dzisiaj ukazuje nam źródło prawdziwego zwycięstwa przez swe pokorne wyniszczenie w znaku Chleba.

 • Przeżywamy XIV Niedzielę Zwykłą. Kolekta przeznaczona jest na WŚSD w Katowicach. Po Mszach św. przed kościołem Panie z Zespołu Charytatywnego przeprowadzają zbiórkę na rzecz poszkodowanych
  przez powódź z Podkarpacia.
 • W czasie wakacji w tygodniu są sprawowane Msze św. poranne o godz. 7.30, w soboty o godz. 17.00, zaś w niedziele o godz. 7.30, 9.30 i 11.30. Nie ma też niedzielnych Nieszporów.
 • W kościele nadal obowiązuje noszenie maski na twarzy i zachowanie bezpiecznej odległości.
 • W środę po Mszy św. porannej nowenna do MBNP. Zalecki można składać do koszyczka przy wejściu do kościoła.
 • W czasie wakacji kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki
  w godz. 8.00-11.00 i 16.00-18.00 oraz w piątki w godz. 8.00-11.00.
 • Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej, m.in. „Gościa Niedzielnego” i naszego Parafialnego Biuletynu.
 • Składamy serdeczne podziękowania Paniom sprzątającym, dezynfekującym i dekorującym nasz kościół.
 • W przyszłą niedzielę XV Niedziela Zwykła. Kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.
 • Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy udanego
  i bezpiecznego wypoczynku.
 •  Numer konta parafialnego: 09 1240 1369 1111 0000 2423
       3914.  Dopisek: „na cele kultu religijnego”.

Tak trudno być pokornym i cichym. Mamy więc nieustannie wpatrywać się
we wzór Chrystusa, by na co dzień umieć pomnażać pokój w społeczeństwie,
w rodzinach i naszych środowiskach. Niech na tę trudną drogę pójścia
za Chrystusem pokornym i cichym błogosławi nas Bóg, który pokornym objawił tajemnicą prawdziwej wielkości człowieka.

28 czerwca – 5 lipca 2020

Zmartwychwstały Chrystus żyje w Kościele i żyje w ludziach. Służąc więc bliźnim, służymy samemu Chrystusowi, naszemu Panu. Biorąc Jego krzyż i wchodząc w trudne sytuacje życia, odnosimy zwycięstwo, tak jak On ze śmierci przeszedł do życia. Ta Ofiara Eucharystyczna, na którą gromadzimy się dzisiaj ma uświadomić nam znowu, że żaden dobry czyn nie straci nagrody i że blisko nas jest Zmartwychwstały Zbawiciel.

 • Dziś XIII Niedziela Zwykła. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. O godz. 16.00 niedzielne Nieszpory.
 • Z racji uchylenia dyspensy dla ogółu wiernych od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla chorych i starszych Parafian z naszego kościoła będą transmitowane przez Internet w tygodniu Msze św. poranne, zaś w niedziele Msza św. o godz. 9.30. W kościele nadal obowiązuje noszenie maski na twarzy i zachowanie bezpiecznej odległości.
 • Od jutra, w czasie wakacji, w tygodniu będzie sprawowana wyłącznie Msza św. poranna o godz. 7.30, w soboty o godz. 17.00, zaś w niedziele o godz. 7.30, 9.30 i 11.30.
 • W poniedziałek uroczystość św. Apostołów, Piotra i Pawła. Kolekta w tym dniu zwana tradycyjnie Świętopietrzem.
 • W tym dniu nasza parafia pielgrzymuje na Jasną Górę. Wyjazd autokaru sprzed kościoła o godz. 7.00. Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich o 9.30, Msza św. w kaplicy Matki Bożej o 11.00, a o 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego.
 • W środę po Mszy św. porannej nowenna do MBNP. Zalecki wkładamy do koszyka przy wejściu.
 • W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 • W piątek od godz. 9.00 odwiedzimy chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, którzy we wtorek zgłoszą taką chęć do kancelarii parafialnej telefonicznie lub osobiście.
 • W czasie wakacji kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki w godz. 8.00-11.00 i 16.00-18.00 oraz w piątki w godz. 8.00-11.00.
 • Na jesienną pielgrzymkę na Węgry zostało jeszcze 14 miejsc wolnych . Zapisy w kancelarii.
 • Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej, m.in. „Gościa Niedzielnego” i naszego Parafialnego Biuletynu.
 • Składamy serdeczne podziękowania Paniom sprzątającym, dezynfekującym i dekorującym nasz kościół. Dziękujemy także Panom, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i w sobotę pomagali przy koszeniu trawy na naszym cmentarzu.
 • Inwestycje parafialne w ostatnim czasie to: czyszczenie i dezynfekcja wieży kościelnej – 13 200 zł, remont dzwonów – 29 000 zł, prace stolarskie (nowy krzyż misyjny, remont ogrodzenia
  przy probostwie, ławki zewnętrzne) – 4 300 zł, prace ogrodowe wokół kościoła – 3 000 zł, prace na cmentarzu związane z przeniesieniem kontenera – 1 500. Wszystkie powyższe inwestycje zostały w całości spłacone. Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie w ostatnim czasie Wasze ofiary, które na to pozwoliły.
 • W przyszłą niedzielę XIV Niedziela Zwykła. Kolekta na WŚSD w Katowicach.
 • Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Kończy się ofiara, nasze niedzielne sakramentalne spotkanie z Chry­stusem, ale Chrystusa możemy spotkać w ludziach potrzebujących po­mocy i możemy Mu służyć — służąc innym, biorąc krzyż swych obo­wiązków i cierpień. Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas w czy­nieniu dobra, abyśmy nie utracili swej nagrody i życia w zjednoczeniu ze zmartwychwstałym naszym Panem.

21  –  28  czerwca  2020

Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale zwyciężył i zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i cierpienia, ale to także jest drogą do zwycięstwa i chwały. My również nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak do wytrwania i sam umacnia nas swym przykładem, swą ofiarą i swoim zwycięstwem.

 • Przeżywamy XII Niedzielę Zwykłą. Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii. O godz. 16.00 niedzielne Nieszpory.
 • Dla chorych i starszych Parafian z naszego kościoła będą transmitowane przez Internet w tygodniu Msze św. poranne, zaś w niedziele Msza św. o godz. 9.30. W kościele nadal obowiązuje noszenie maski na twarzy i zachowanie bezpiecznej odległości.
 • W środę po Mszy św. porannej nowenna do MBNP. Zalecki można składać do koszyczka przy wejściu. W tym dniu obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
 • W czwartek o godz. 17.00 Msza św. dziękczynna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych kończąca kolejny rok szkolny.
 • W sobotę dzieci przygotowujące się do Pierwszej i Wczesnej Komunii Św. przystąpią do pierwszej spowiedzi św. Kandydaci do Wczesnej o godz. 9.00, 3-klasiści z SP 4 o godz. 10.00, a z SP 14 o godz. 11.00.
 • W najbliższą sobotę od godz. 12.00 zapraszamy Panów do pomocy przy koszeniu trawy na naszym cmentarzu. Prosimy o przyniesienie w miarę możliwości własnych kosiarek spalinowych, a paliwo i żyłki będą zapewnione na miejscu przez parafię.
 • W sobotę po wieczornej Mszy św. nauka przedchrzcielna w kościele dla rodziców i chrzestnych.
 • W poniedziałek 29 czerwca będziemy przeżywać Dzień naszej Parafii na Jasnej Górze. Zachęcamy do rodzinnego wyjazdu do Częstochowy. Wyjazd autokaru sprzed kościoła o godz. 7.00.
 • Już dziś informujemy, że w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) w niedziele w naszym kościele będą odprawiane trzy Msze św. Na wniosek Rady Parafialnej będą to Msze św. o godz. 7.30, 9.30 i 11.30. Nie będzie więc Mszy św. popołudniowej o 16.30.
 • Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej, m.in. „Gościa Niedzielnego”, wakacyjnego numeru „Małego Gościa Niedzielnego” i naszego Parafialnego Biuletynu.
 • Siostry Dominikanki Misjonarki Jezusa i Maryi, wraz z pochodzącą z naszej parafii s. Katarzyną,  zwracają się z prośbą o wsparcie remontu klasztoru i domu rekolekcyjnego w Kuldidze na Łotwie. Szczegóły pomocy na ulotkach z tyłu kościoła.
 • Składamy serdeczne podziękowania Paniom sprzątającym, dezynfekującym i dekorującym nasz kościół.
 • W przyszłą niedzielę XIII Niedziela Zwykła. Kolekta na naszą parafię.

Idziemy z błogosławieństwem Boga, by wyznawać Chrystusa swym życiem. Nie bójmy się być odważnymi i wiernymi wobec Boga, przecież wierzymy, że Jago prawda zwycięży, a cierpienia są drogą do zbawienia.

14  –  21   czerwca   2020

Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił Nowy Lud Boży – Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem Nowego Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud Boży, by składać dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata.

 • Dziś XI Niedziela Zwykła. Kolekta na potrzeby naszej parafii. O godz. 16.00 Nabożeństwo Eucharystyczne z procesją wokół kościoła.
 • Z racji uchylenia dyspensy dla ogółu wiernych od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele
  i święta nakazane, dla chorych i starszych Parafian z naszego kościoła będą transmitowane przez Internet w tygodniu Msze św. poranne, zaś w niedziele Msza św.
  o godz. 9.30. W kościele nadal obowiązuje noszenie maski i zachowanie odległości.
 • Są wolne intencje mszalne w tym tygodniu. Można je zamówić w zakrystii po Mszy św.
 • W oktawie Bożego Ciała procesje z Najświętszym Sakramentem wokół naszego kościoła odbywają się po porannej Mszy św.
 • W poniedziałek od godz. 18.00 w salce uczniowie klas siódmych i szóstych, przygotowujący się do bierzmowania, mogą oddać wypełnione tegoroczne karty formacyjne.
 • W środę po Mszy św. porannej nowenna do MBNP. Zalecki do koszyczka przy wejściu.
 • W piątek od 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego. W tym dniu obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, znosząca piątkowy post.
 • W sobotę o godz. 16.00 Msza św. w intencji Amazonek i osób niepełnosprawnych.
 • W poniedziałek 29 czerwca br. chcemy zorganizować Dzień Naszej Parafii na Jasnej Górze. Zachęcamy do rodzinnego wyjazdu do Częstochowy. Będzie też zorganizowany wyjazd autokarowy. Zapisy w kancelarii, koszt 30 zł.
 • Dziękujemy serdecznie wszystkim Osobom, które włączyły się
  w jakikolwiek sposób w przygotowania i organizację Odpustu Parafialnego, Mszy św.
  na cmentarzu i uroczystości Bożego Ciała w naszej Parafii.
 • Już dziś informujemy, że w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) w niedziele
  w naszym kościele będą odprawiane trzy Msze św. Na wniosek Rady Parafialnej będą to Msze św. o godz. 7.30, 9.30 i 11.30. Nie będzie więc Mszy św. popołudniowej o 16.30.
 • Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej, m.in. „Gościa Niedzielnego”
  i naszego Parafialnego Biuletynu.
 • Składamy serdeczne podziękowania Paniom sprzątającym, dezynfekującym
  i dekorującym nasz kościół.
 • W przyszłą niedzielę XII Niedziela Zwykła. Kolekta na naszą parafię.
 • Zachęcamy do zapoznania się z ofertą jesiennej pielgrzymki do Budapesztu. Szczegóły
  na ulotkach z tyłu kościoła. Zapisy w kancelarii.

Jeżeli będziemy słuchać Boga i wypełniać wskazania Ewangelii, będziemy rzeczywiście Jego własnością wśród wszystkich narodów. Chrystus wysyła nas dzisiaj jak swoich apostołów, byśmy swym życiem budowali organizm Kościoła. Nasze posłannictwo ma przynieść ludziom błogosławieństwo Boga i umacniać ich w drodze do odnowienia wszystkiego i zbawienia całej ludzkości.

7 –  14   czerwca   2020

Bóg jest tajemnicą. Objawił jednak ludziom swoją wielką miłość, aby dać wszystkim udział w życiu wiecznym. W uroczystość odpustową wychwalamy Boga w Trójcy Jedynego, Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem i Ducha Świętego, który nas uświęca.
W imię Trójcy Świętej rozpoczęliśmy tę ofiarę, trwajmy więc zawsze złączeni z Bogiem, który nas kocha, zbawia i uświęca.

 • Przeżywamy dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, świętując zarazem Odpust Parafialny ku czci Ducha Świętego, Trzeciej Osoby Boskiej. Kolekta na potrzeby naszej parafii.
 • O godz. 11.30 Suma Odpustowa z procesją, której przewodniczył będzie, głoszący dziś także Słowo Boże, O. Adrian Beck. Popołudniu o godz. 16.00 Nieszpory Odpustowe.
 • Po Mszy św. przed kościołem można nabyć odpustowe kremówki.
 • Z racji uchylenia dyspensy dla wiernych od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, wyłącznie dla chorych i starszych Parafian z naszego kościoła będzie transmitowane przez Internet w tygodniu Msze św. poranne, zaś w niedziele Msza św. o godz. 9.30.
 • Dziś kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Spowiedź św. przed każdą Mszą św. w konfesjonałach. Kościół w tygodniu nadal jest otwarty, ale już bez adoracji Najświętszego Sakramentu. Są wolne intencje mszalne w tym tygodniu. Można je zamówić w zakrystii.
 • W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. na cmentarzu za zmarłych Parafian.
 • W poniedziałek, wtorek i czwartek w salce o godz. 18.00 obowiązkowe spotkania dla bierzmowańców klas ósmych, na które należy przynieść wypełnione karty formacyjne.
 • We wtorek o godz. 9.00 Msza św. w intencji Seniorów naszej Parafii. Potem spotkanie w salce.
 • W środę po Mszy św. porannej nowenna do MBNP. Zalecki można składać do koszyczka.
 • W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Porządek niedzielny Mszy św., gdyż jest to święto nakazane. Kolekta na Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach. Po porannej Mszy św. wyruszy procesja teoforyczna wokół naszego kościoła ze służbą liturgiczną i przedstawicielami Parafian. Zapraszamy na nią poczty sztandarowe i górników w strojach galowych do baldachimu.
 • W oktawie Bożego Ciała procesje z Najświętszym Sakramentem będą miały miejsce po porannej Mszy św. (z wyj. niedzieli).
 • W piątek o godz. 16.00 spotkanie Grupy Miłosierdzia Bożego w salce.
 • Kancelaria parafialna czynna jest już w zwykłych dniach i porach (wtorki, czwartki w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-18.00 i w piątki w godz. 8.00-11.00).
 • Informujemy, że Ks. Bp Marek Szkudło udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas ósmych szkoły podstawowej z naszej parafii w piątek 26 czerwca br. o  19.00.
 • W tym tygodniu zostały kompleksowo wyremontowane dzwony na wieży kościelnej, naprawione ogrodzenie przed probostwem oraz postawiony nowy krzyż misyjny.
 • Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej, jest m.in. „Gość Niedzielny”, Parafialny Biuletyn.
 • Składamy serdeczne podziękowania Paniom sprzątającym, dezynfekującym i dekorującym nasz kościół. Dziękujemy też Panom za prace porządkowe przed Odpustem na terenie parafialnym.
 • W przyszłą niedzielę XI Niedziela Zwykła. Kolekta na naszą parafię.
 • Zachęcamy do zapoznania się z ofertą jesiennej pielgrzymki do Budapesztu. Szczegóły na ulotkach z tyłu kościoła. Zapisy w kancelarii.

Idziemy obdarzeni błogosławieństwem Ojca i Syna i Ducha Świętego, by zawsze i wszędzie dawać wyraz swej wiary i mieć łączność z Bogiem, który nas stworzył, zbawił i uświęca w drodze do pełni życia i szczęścia.

31  maja –  7  czerwca   2020

Tak jak Uczniowie Chrystusa, gromadzimy się w Wieczerniku, aby sprawować Najświętszą Ofiarę Ciała i Krwi Pańskiej. Dziś na sprawowaniu Eucharystii gromadzi nas uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To w Niej przez Ducha Świętego dopełnione zostaje paschalne dzieło Jezusa Chrystusa. Darem Jego jest Duch Święty, przez którego nieustannie Bóg odnawia nasze serca i oblicze ziemi. Prośmy podczas tej Mszy Świętej, aby Duch Święty był obecny zawsze w naszym życiu, byśmy posiedli Jego dary dla dobra całej wspólnoty Kościoła.

 • Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą okres wielkanocny. Kolekta na potrzeby archidiecezji.
 • Zgodnie z nowymi zarządzeniami, w naszym kościele nie ma już żadnych limitów odnośnie liczby uczestników. Od przyszłej soboty 6 czerwca br. zostaje też uchylona dyspensa dla wiernych
  od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Od tego też tygodnia wszystkie Msze św., nabożeństwa i spotkania grup parafialnych odbywają się według tradycyjnego porządku.
  Od przyszłej niedzieli dla chorych i starszych Parafian z naszego kościoła będzie transmitowana przez Internet wyłącznie Msza św. o godz. 9.30.
 • Dziś o godz. 16.00 nabożeństwo majowe.
 • W tym tygodniu kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Spowiedź św. przed każdą Mszą św. w konfesjonałach. Kościół nadal będzie codziennie otwarty, ale w tym czasie nie będzie już adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Msze św. w kaplicy szpitalnej będą sprawowane dopiero po otwarciu szpitala.
 • We wtorek o godz. 18.00 spotkanie Grupy Słowa Bożego w salce.
 • W środę po Mszy św. porannej nowenna do MBNP. Zalecki można składać do koszyczka przy wejściu.
 • W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 • W piątek od godz. 9.00 odwiedzimy chorych i starszych wiekiem parafian z posługą sakramentalną. Odwiedzimy wtedy tylko te osoby, które skontaktują się telefonicznie do czwartku z kancelarią parafialną.
 • Kancelaria parafialna czynna jest we wtorki w godz. 16.00-18.00 i w piątki w godz. 8.00-11.00.
 • W piątek o godz. 19.00 spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Domu Parafialnym.
 • W sobotę Mszę św. poranną poprzedzi modlitwa różańcowa, zaś po niej nabożeństwo i spotkanie w salce dla wspólnot maryjnych.
 • W tym dniu także pierwsze po dłuższej przerwie o godz. 9.30 spotkanie dla ministrantów, zaś o godz. 10.30 dla Dzieci Maryi.
 • Informujemy, że uroczystość Bierzmowania młodzieży klas ósmych szkoły podstawowej z naszej parafii odbędzie się w piątek 26 czerwca br. o  19.00.
 • Od poniedziałku rozpoczną się prace remontowe dzwonów na wieży kościelnej.
 • Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej, m.in. „Gość Niedzielny”, Parafialny Biuletyn.
 • Składamy serdeczne podziękowania Paniom sprzątającym, dezynfekującym i dekorującym nasz kościół.
 • W przyszłą niedzielę Odpust Parafialny z Sumą Odpustową o godz. 11.30. Słowo Boże wygłosi i Sumie będzie przewodniczył Ojciec Adrian Beck. O godz. 16.00 Nieszpory Odpustowe. Kolekta na naszą parafię.
 • W poniedziałek po Odpuście (8.06) o godz. 17.00 Msza św. na cmentarzu za zmarłych Parafian.
 • Za tydzień z racji Odpustu będzie możliwość nabycia kremówek po Mszach św.
 • Zachęcamy do zapoznania się z ofertą jesiennej pielgrzymki do Budapesztu. Szczegóły na ulotkach z tyłu kościoła.

Bóg potrzebuje człowieka, aby dokonać przemiany świata i ludzi w dzieło miłości. Potrzebuje każdego człowieka. Ciebie i mnie! Kto raz doznał w sobie uczucia prawdziwej miłości, ten łatwo zrozumie, do czego miłość jest zdolna. Niech błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego będzie dla nas pomocą
w niesieniu i okazywaniu miłości braciom.

24  –  31  maja  2020

Chrystus po czterdziestu dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i działa dając życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia — być razem z Bogiem. Abyśmy więc mogli być kiedyś razem z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św. i chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest zawsze z nami.

 • Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta na potrzeby naszej parafii.
 • Msze św. sprawowane są w naszym kościele o zwykłych porach z udziałem maksymalnie 60 wiernych (z pierwszeństwem osób związanych z intencją). W kościele obowiązuje wiernych noszenie maski i odpowiedni dystans między sobą. W sytuacji wypełnienia się kościoła będzie włączane zewnętrzne nagłośnienie kościoła.
 • Po porannej Mszy św. w tygodniu śpiewamy przebłagalne Suplikacje, zaś po wieczornej, w ramach nabożeństwa majowego, odmawiamy Litanię Loretańską.
 • Wiernych starszych i chorych zachęcamy do skorzystania z transmisji internetowych Mszy św. porannych w tygodniu i wszystkich niedzielnych z naszego kościoła.
 • W dni powszednie od poniedziałku do soboty w naszym kościele trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 8.00-16.30.
 • Od dziś sakrament pokuty i pojednania udzielany będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przed Mszą św. w konfesjonale.
 • Kancelaria parafialna jest czynna we wtorek w godz. 16.00-18.00 i w piątek w godz. 8.00-11.00. Sprawy można załatwiać w tym czasie również telefonicznie.
 • W czwartek Dzieci Wczesnokomunijne będą przeżywać pierwszą rocznicę Komunii Św. Prosimy, by na wieczornej Mszy św. zostawić miejsce w kościele dzieciom i ich najbliższym.
 • We wtorek w naszych modlitwach pamiętajmy o naszych Mamach z okazji Dnia Matki.
 • Przy wyjściu można nabyć najnowszy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6zł oraz „Mały Gość Niedzielny” w cenie 5 zł. Jest również do nabycia nasz biuletyn parafialny.
 • Składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom sprzątającym i dekorującym nasz kościół oraz codziennie dezynfekującym go.
 • W ostatnim czasie na parafialnym cmentarzu został przesunięty kontener gospodarczy w stosowne miejsce. Dziękujemy też Grabarzowi, p. Michałowi, za uprzątnięcie terenu wokół jego starego miejsca.
 • Misje Święte zostały przeniesione na przyszły rok, zaś Odpust Parafialny chcemy przeżywać w niedzielę 7 czerwca br.
 • W ostatnim czasie w okolicy pojawiła większa ilość oszustów, podająca się za policjantów lub pracowników różnych instytucji, których celem jest wyłudzenie lub kradzież pieniędzy. Prosimy o zachowanie, szczególnie przez osoby starsze, ostrożności i czujności.
 • Za tydzień, w ostatnią Niedzielę Wielkanocną, będziemy przeżywać uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kolekta na archidiecezję.

Nasza ojczyzna jest tam, gdzie jest Chrystus, nasza ojczyzna w niebie. Idźcie w życie i żyjcie tak, aby być tam, gdzie jest nasz Pan, który wstąpił do nieba. Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas w nadziei i dążeniu do zbawienia.

17  –  24  maja  2020

Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życic i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością więc stańmy przed ołtarzem, gdzie mocą Ducha Świętego sprawujemy ofiarę Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego.

 • Dziś VI Niedziela Wielkanocna. Kolekta na potrzeby parafii.
 • O godz. 13.00 Msza św. dziękczynna za życie i posługę św. Jana Pawła II w przededniu 100 rocznicy jego urodzin.
 • Msze św. sprawowane są w naszym kościele o zwykłych porach z udziałem maksymalnie 60 wiernych (z pierwszeństwem osób związanych z intencją). W kościele obowiązuje wiernych noszenie maski i odpowiedni dystans między sobą.
 • Po porannej Mszy św. w tygodniu śpiewamy przebłagalne Suplikacje, zaś po wieczornej, w ramach nabożeństwa majowego, odmawiamy Litanię Loretańską.
 • Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane dla wiernych nadal obowiązuje. Wierni starsi i chorzy mogą m.in. skorzystać z transmisji internetowej z naszego kościoła wszystkich Mszy św. niedzielnych oraz porannych Mszy św. w tygodniu. Jednak z racji możliwości uczestniczenia większej ilości wiernych w naszym kościele będą one stopniowo ograniczane. W sytuacji wypełnienia się kościoła (60 osób) będzie włączane zewnętrzne nagłośnienie kościoła.
 • W dni powszednie od poniedziałku do soboty w naszym kościele trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 8.00-16.45.
 • W tygodniu (pn-pt) od 16.00 do 16.45 w bocznej kaplicy (przejście przez kościół) udzielany jest wiernym o to proszącym sakrament pokuty i pojednania.
 • Kancelaria parafialna jest czynna we wtorek w godz. 16.00-18.00 i w piątek w godz. 8.00-11.00. Sprawy można załatwiać w tym czasie również telefonicznie.
 • Zgodnie z zarządzeniem Ks. Abpa wakacyjne rekolekcje i piesza pielgrzymka do Częstochowy nie odbędą się. Spróbujemy jednak zorganizować Dzień naszej Parafii na Jasnej Górze 29 czerwca br.
 • Z racji obecnej niepewnej sytuacji Misje Święte w naszej parafii zostały przeniesione na następny rok, natomiast nasz Odpust Parafialny chcemy świętować w pierwszą niedzielę czerwca, czyli 7 VI.
 • Przy wyjściu można nabyć najnowszy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6zł oraz „Mały Gość Niedzielny” w cenie 5 zł. Jest również do nabycia nasz biuletyn parafialny.
 • Składamy podziękowania Paniom sprzątającym i dekorującym nasz kościół oraz codziennie dezynfekującym go.
 • Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę p. Grzegorza i pracowników jego firmy za wymianę oświetlenia w naszym kościele, głównie w prezbiterium, na oszczędnościowe.
 • Za tydzień VII Niedziela Wielkanocna przeżywana jako uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta na bieżące potrzeby parafii.

Chrystus, odchodząc z tego świata do Ojca, obiecał zesłać Ducha prawdy, którego świat nie zna i nie widzi. Myśmy uwierzyli w prawdę, jaką nam przyniósł Jezus. Idźmy więc pobłogosławieni przez Boga, który jest Ojcem, przez Syna, który jest Zbawicielem i przez Ducha, który jest Prawdą, by nieść ludziom pełne poczucie pewności, wśród ścierających się poglądów i wśród relatywizmu obecnego wieku.

10  –  17  maja  2020

W niedzielę — dzień zmartwychwstałego Chrystusa — gromadzimy się na Eucharystii, aby iść drogą jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego życie.
W ten sposób budujemy wspólnotę Kościoła i wypełniamy nasze powołanie.

 • Przeżywamy V Niedzielę Wielkanocną. Kolekta na potrzeby parafii.
 • Dziś dodatkowa Msza św. o godz. 13.00, zaś w przyszłą niedzielę o tej porze będzie sprawowana Msza św. dziękczynna za życie i posługę św. Jana Pawła II w 100 rocznicę jego urodzin.
 • W naszej parafii nadal nie odprawia się dodatkowych nabożeństw, procesji, spotkań, z wyjątkiem Mszy św.
 • Msze św. sprawowane są przez kapłanów o zwykłych porach z udziałem 40 wiernych (5+35).
  W kościele obowiązuje wiernych nakaz noszenia maski na twarzy! W kościele zachowujemy również odpowiedni dystans między sobą (2m).
 • Po porannej Mszy św. będziemy śpiewać przebłagalne Suplikacje, zaś po wieczornej, w ramach nabożeństwa majowego, odmówimy Litanię Loretańską.
 • Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane dla wiernych nadal obowiązuje. Prosimy, aby korzystały z niej szczególnie osoby starsze, chore, dzieci i osoby bojące się zarażenia wirusem. Wierni mogą skorzystać z transmisji internetowej wszystkich Mszy św. niedzielnych oraz porannych Mszy św. w tygodniu.
 • Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami kapłańskimi, które zostaną udzielone w najbliższą sobotę w katedrze. Kandydatów polecamy Waszej modlitwie.
 • W dni powszednie od poniedziałku do soboty w naszym kościele trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 8.00-16.45.
 • W tygodniu (pn-pt) od 16.00 do 16.45 w bocznej kaplicy (przejście przez kościół) wierni proszący o sakrament pokuty i pojednania mogą z niego skorzystać. Prosimy, by nie oczekiwać w kolejce do kaplicy.
 • Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu we wtorek w godz. 16.00-18.00 i w piątek w godz. 8.00-11.00. Sprawy, które można załatwić telefonicznie prosimy kierować pod numerem: 32 248 74 79.
 • W piątek o godz. 15.00 Msza św. w intencji Czcicieli Bożego Miłosierdzia i ich Rodzin.
 • Przy wyjściu można nabyć najnowszy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6zł. Jest również do nabycia nasz biuletyn parafialny.
 • Składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom sprzątającym i dekorującym nasz kościół oraz codziennie dezynfekującym go. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę Panów, którzy w ubiegłym tygodniu pracowali przy zieleni wokół kościoła.
 • Słowa wdzięczności również wobec wielu Dobrodziejów naszej parafii, którzy w ostatnim czasie przekazali swoje ofiary na konto parafialne lub w tradycyjny sposób.
 • Od poniedziałku, w czasie trwającej w tygodniu adoracji, prosimy wpisywać się na konkretną przyszłotygodniową Mszę św. niedzielną na wyłożonych z tyłu kościoła listach (max 35 osób
  na liście!) oraz zabrać ze sobą karteczkę, którą należy oddać w trakcie wejścia do kościoła przez zakrystię w przyszłą niedzielę.
 • Za tydzień VI Niedziela Wielkanocna. Kolekta na potrzeby naszej parafii.

Idźcie z błogosławieństwem w ten świat, by budować duchową świątynię i w swoim życiu ukazywać Chrystusa, naszą drogę, prawdę i życie.


Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej


Jedna z form nowej ewangelizacji, która zrodziła się w 1950 r. w Ruchu Szensztackim w Brazylii. W Ameryce Południowej jest znany pod nazwą Mae Peregrina (Pielgrzymująca Matka), w Niemczech – Projekt Pielgrzymującego Sanktuarium. W Polsce przyjęta została nazwa Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej z Szensztatu lub po prostu Pielgrzymująca Matka.

Założenia Apostolatu:
Obraz Matki Trzykroć Przedziwnej nawiedza systematycznie, co miesiąc, określony, stały krąg osób np. 10 lub 15 rodzin lub osób. W domu danej rodziny obraz przebywa 2 lub 3 dni (dni miesiąca dzielone są na liczbę osób w kręgu) i jest przekazywany do następnej rodziny lub osoby z tego kręgu. Pomocą w przeżywaniu nawiedzenia jest załączona książka z modlitwami i rozważaniami. Osoba odpowiedzialna za krąg troszczy się, by obraz stale w tym kręgu peregrynował dlatego też sporządza listę osób należących do niego i stara się być z nimi w kontakcie.

Celem Apostolatu jest nowa ewangelizacja z Maryją:

 • kształtowanie osobistej więzi z Jezusem i z Maryją
 • ożywienie i umocnienie modlitwy rodzinnej (z peregrynacją związana jest modlitwa różańcowa)
 • budzenie ducha apostolskiego