Modlitwa o mądrość

Mądrości Przedwieczna, uciekam się do Ciebie, abym nie popadł w grzech, który jest największą głupotą.
Nie dozwól, aby głupota i zaślepienie zniszczyły moją drogę ku Tobie. Niech me serce nie gniewa się na Ciebie z powodu mojej słabości.

Obroń mnie przed szaleństwem ufania w to, co podsuwa mi zły duch. Naucz mnie odróżniać prawdę od kłamstwa. Niech moje czyny będą rozważne i przemyślane.

Boże, Ty znasz moją głupotę i moje występki nie są przed Tobą zakryte. Oddal ode mnie bezbożność i pychę, aby mój rozum pokornie przyjmował to, co objawiłeś w Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii.

Daj mi poznać mądrość, aby mną kierowała. Pozwól mi słuchać mądrych rad i korzystać z doświadczenia ludzi pobożnych i rozumnych. Oświeć mnie, Panie, abym umiał rozpoznawać Twoje istnienie z rzeczy stworzonych.

Naucz mnie:
milczeć, gdy jest taka konieczność;
mówić, gdy domaga się tego obrona Twojej chwały;
czekać cierpliwie, gdy wystawiasz mnie na próbę;
działać, gdy brak działania byłby zaniechaniem.

Na końcu zaś mojego życia niech nie zdaje się moim oczom, że pomarłem, a moje odejście będzie poczytane za nieszczęście. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, wszystko urządzasz zewsząd cel dobywasz: przybądź i naucz nas dróg roztropności, Wieczna Mądrości! Amen.