Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Głównym hasłem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest pojednanie i solidarność na świecie. Po II wojnie światowej ojciec Werenfried van Straaten wykazał się determinacją w realizowaniu z pozoru niemożliwego dzieła wybaczania i solidarności. Jego wiara w ludzi wyraziła się w spektakularnej akcji humanitarnej niesienia pomocy egzystencjalnej dla Niemców, jaką przeprowadził w 1947 roku w Belgii i Holandii. Dzięki jego działalności narody okupowane przez hitlerowskie Niemcy udzieliły hojnego wsparcia finansowego i żywnościowego swoim niedawnym wrogom. To wówczas otrzymał on przydomek Ojca Słoniny.

Podstawowym celem dziś jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi na całym świecie. W ponad 50 krajach chrześcijanie są prześladowani. Rośnie zagrożenie ich zdrowia, a nawet życia. W 70 krajach na świecie wiara jest ograniczana, a chrześcijanie dyskryminowani i zmuszani do odrzucenia Chrystusa. Pomoc Kościołowi w Potrzebie zajmuje się wspieraniem nowej ewangelizacji, a także udzielaniem duchowej siły Kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary. W styczniu 2007 roku powstał Kalendarz Modlitw, w którym przez cały rok modlimy się za Kościół prześladowany. Każdego miesiąca blisko 7 300 osób modli się za konkretny kraj. Taka duchowa wspólnota umacnia więzi pomiędzy wszystkimi członkami Ciała Chrystusa, jakim jest nasz Kościół.

Oprócz modlitwy i udzielania informacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe w geście solidarności z najuboższymi i najbardziej poszkodowanymi. Przekraczając granice narodowe, darczyńcy niosą dobro ludziom z najbiedniejszych regionów wszystkich kontynentów.

Dzięki pomocy ponad 300 tys. dobrodziejów i wolontariuszy, w ciągu każdego roku realizuje się ponad 5 tys. projektów o łącznej sumie przekraczającej 75 milionów euro.