Drodzy Parafianie!

Drodzy Parafianie!


Za naszym Metropolitą Katowickim powtarzamy słowa: „Mając na uwadze, że
Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia, a także
sakramentem spotkania z żywym Jezusem Chrystusem, usilnie zapraszamy
wszystkich do nieustannego odkrywania wartości świętej Wieczerzy,
szczególnie poprzez regularne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.”
Wiemy, że została już odwołana dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej
w niedziele i święta nakazane udzielona w związku z sytuacją epidemiczną
wywołaną pandemią. Nadal prosimy Was o respektowanie aktualnie
obowiązujących przepisów sanitarnych.


Kochani Parafianie!
Niechaj nowy rok formacyjny wszystkich nas zbliży jeszcze bardziej do
Jezusa. Zachęcamy Was do uczestniczenia w grupach i wspólnotach, które
działają przy naszej parafii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszym
kościele podczas nabożeństw i Mszy świętych.
Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie!


Wasi Duszpasterze