Wielkopostny dzień skupienia ministrantów

9 marca w naszej parafii odbył się wielkopostny dzień skupienia dla ministrantów dekanatu. Przyjechali chłopcy z okolicznych parafii wraz z księżmi opiekunami. Rozpoczęliśmy od zabaw integracyjnych na świeżym powietrzu. Potem w kościele wysłuchaliśmy konferencji o modlitwie oraz przeżyliśmy drogę krzyżową. Była także adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. Zaś na zakończenie usiedliśmy przy stole w salce na słodkim poczęstunku.