Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej – 21 sierpnia 2022