Niedziela Dobrego Pasterza

Jezus to wspaniały Pasterz nad pasterze. On każdą owieczkę przygarnie, zabierze, On rany opatrz, schronienia udzieli. A gdy się zabrudzi, to Pan ją wybieli. Pan kocha swe stado i tęskni do niego, Nie chce, by cokolwiek stało mu się złego. Jezus każdą owcę ponad wszystko ceni, Na srebro i złoto żadnej nie wymieni. Gdy choć jedna owca ze stada ubędzie, Pasterz zauważy, będzie szukać wszędzie. Pójdzie za nią w góry, pójdzie na urwiska, Dopóki nie wróci na jego pastwiska. Pasterz się raduje, gdy rośnie owczarnia,
Wciąż nowe owieczki do stada przygarnia. Troszczy się, by żadna nie zachorowała, I swego pasterza szczerze miłowała. Kiedy któraś z owiec w stadzie zachoruje, To pasterz troskliwie się nią opiekuje. Otacza ramieniem w bólach i cierpieniu, Nie pozwoli umrzeć swojemu stworzeniu. Pasterz nie zostawi stada bez opieki, Jest z nim w każdej chwili, będzie też na wieki. Karmi swoje owce, tym co im smakuje, Najwspanialszej paszy nigdy nie żałuje. Kochajmy więc wszyscy naszego pasterza, Który za owcami cały świat przemierza. On za wszystkie owce życie oddał swoje, Z tak dobrym pasterzem śmierci się nie boję.

Czesław Staszek