Nazaret – moim domem

40-dniowe poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu:

akcja na okres między Bożym Narodzeniem a świętem Ofiarowania 2 lutego – czas trwania: 25.12.2020 – 02.02.2021 – 40 dni


Cel:
Oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Akcja została objęta opieką duchową przez ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego.


Najważniejsze praktyki do wykonania w trakcie tych 40 dni to codzienna dziesiątka różańca w rodzinie wraz z modlitwą psalmem pokutnym 51 oraz 121.

Ponadto w czwartki zachęcamy do poświęcenia dowolnej ilości czasu na adorację Jezusa.

W piątek podobnie zachęcamy do poświęcenia dowolnej ilości czasu na adorację krzyża2 lutego, w finał tego czasu oczyszczenia i ofiarowania rodziny.

Więcej o szczegółach akcji: http://teobankologia.pl/artykuly/nazaret/ 


PSALM 51

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak, że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!

Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jerusalem!
Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

---
PSALM 121

 Stróż Izraela

 Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? 
Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. 
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze 
ani nie zdrzemnie się Ten, który cię strzeże. 
Oto nie zdrzemnie się ani nie zgaśnie Ten, 
który czuwa nad Izraelem. 
Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy. 
Pan cię chroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.