Modlitwa i dzwony jutro w samo południe!

„Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.” – zwrócił się do duchownych arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W opublikowanym komunikacie znalazł się również tekst modlitwy, o odmówienie której poprosił kardynał Angelo Bagnasco, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) (test zamieszczamy poniżej).

Przewodniczący Episkopatu zachęca też wiernych by jutro w sami południe włączyli się do wspólnej modlitwy. By „łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.”

Wspólnej modlitwie ma towarzyszyć dźwięk dzwonów, które mają zabrzmieć we wszystkich kościołach w Polsce

Modlitwa

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”