Misterium Męki Pańskiej

W piątek 31 marca w ramach drogi krzyżowej zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez dzieci, młodzież i dorosłych zaangażowanych w różnych grupach parafialnych naszej parafii.