ruch Światło-Życie

Ruchu Światło-Życie został założony przez Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.
Oaza młodzieżowa stara się zgłębić duchowość
i charyzmat ruchu przez osobistą relację do Jezusa Chrystusa – Pana i Zbawiciela,
poprzez rozważanie Słowa Bożego, w modlitwie osobistej i wspólnotowej,
gdzie źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia staje się Eucharystia.
W naszej parafii spotkania Oazy Młodzieżowej odbywają się w każdy piątek.
Rozpoczynamy od wspólnego uczestniczenia we Mszy Świętej o godz. 18.00,
w której aktywnie włączamy się w różne posługi.
Następnie po Eucharystii modlimy się wspólnie przed Najświętszym Sakramentem
lub przyjmujemy kolejny krok ku dojrzałości chrześcijańskiej
(w zależności od uczestników).
Około 19.30 przechodzimy do salki gdzie w małych grupach,
pod przewodnictwem animatorów, rozważamy i dzielimy się Słowem Bożym,
a całość kończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.
W pierwsze piątki miesiąca gromadzimy się na Mszy Świętej o godzinie 19.00,
wraz z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmownia.
Punktem kulminacyjnym roku formacyjnego są letnie rekolekcje oazowe trwające
15 dni. Są one ukoronowaniem całorocznej pracy formacyjnej w grupie parafialnej.
Nasza wspólnota stara się służyć nie tylko młodzieży, ale także całej parafii.
Dlatego też chętnie włączamy się w życie parafii.
W listopadzie rozprowadzamy znicze, na dzień papieski sprzedajemy ciasto,
bierzemy udział w kiermaszach parafialnych, przygotowaniu ołtarza na Boże Ciało.
Opiekunem Oazy Młodzieżowej w naszej parafii jest ksiądz wikary.
Serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty młodzież od 6 klasy szkoły podstawowej.