8 grudnia – święto patronalne Dzieci Maryi

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada święto patronalne Dzieci Maryi. W naszej parafii dziewczynki należące do tej grupy na Mszy Świętej o godz. 17:00 otrzymały medaliki oraz złożyły swoje przyrzeczenia. Zaś po Mszy Świętej wraz z rodzicami i rodzeństwem świętowały razem przy stole w salce parafialnej.