AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

W. Matko Boża Fatimska, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę zawsze wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by nasza wspólnota, parafia i cała Ojczyzna były zawsze rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen.