7 – 14 kwietnia 2019 – V Niedziela Wielkiego Postu

Jezus nikogo nie potępia, ale daje kolejną szansę, obdarza przebaczeniem
i miłosierdziem wszystkich tych, którzy skruszonym sercem proszą Go o przebaczenie. Dzisiaj Chrystus przypomina nam, czym jest prawdziwe miłosierdzie, które łączy się z wyrzeczeniem. Bóg patrzy na ludzkie serce i nasze intencje – nie na ludzki grzech. Dla Niego nie jest najważniejszy grzech, ale otwartość człowieka na Jego miłosierną miłość, która trwa
od wieków.