31 marca 2019 – IV Niedziela Wielkiego Postu.

Każda Eucharystia jest to spotkanie człowieka z miłosiernym Ojcem, który ofiaruje swojego Syna – Jezusa Chrystusa na ofiarę Krzyża za nasze grzechy i całego świata. Jezus umiera po to, abyśmy my mogli narodzić się do  życia, życia z Bogiem Ojcem w Królestwie Niebieskim. Jak marnotrawny syn wyznajmy przed Ojcem, który jest w niebie nasz grzech, abyśmy otrzymawszy przebaczenie, mogli złożyć podczas tej Eucharystii uwielbienie i dziękczynienie Bogu Ojcu, za to, że nieustannie przebacza nam nasze niewierności.