71. Tydzień Miłosierdzia 12-18 kwiecień 2015

Druga Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Wraz z całym Kościołem w Polsce rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia,
który przeżywamy odkrywając znaczenie hasła: "Caritas dla rodziny".
Miłość chrześcijańska, czyli caritas,
wpływa na budowanie postawy wyrażanej czynami miłosierdzia,
jest zachęta do bycia miłosiernym.
Postawy milości miłosiernej uczymy się w rodzinie.
W myśł przysłowia "słowa pouczają, a przykłady porywają"
postawa ojca i matki jest wzorcem postępowania dla dorastających dzieci.
Szacunku dla osób starszych i chorych uczymy się w rodzinie.
Rodzina jako Kościół Domowy jest więc najlepszą szkołą w realizacji uczynków
miłosierdzia względem duszy i ciała.
Miłość bliźniego nierozdzielnie związaną z miłością Boga objaśniają bliżej:

Uczynki miłosierdzia względem ciała:
Głodnych nakarmić,
Spragnionych napoić,
Nagich przyodziać,
Podróżnych w dom przyjąć,
Więźniów pocieszać,
Chorych nawiedzać,
Umarłych pogrzebać.

Uczynki miłosierdzia względem duszy:
Grzeszących upominać,
Nieumiejętnych pouczać,
Wątpiącym dobrze radzić,
Strapionych pocieszać,
Krzywdy cierpliwie znosić,
Urazy chętnie darować,
Modlić się za żywych i umarłych.

"Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" /J 13,35/

 

Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego
ul. Cynkowa 22
41-711 Ruda Śląska

tel:   32 2487479 ; 538-409-812

email: czarnylas@czarnylas.net.pl
Konto bankowe: 09 1240 1369 1111 0000 2423 3914