APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!


 Obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana. Modlimy się szczególnie intensywnie
za powołanych do służby Ewangelii oraz o nowe powołania
do służby Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele.
Apeluję do wszystkich diecezjan, aby w tym dniu wsparli modlitwą
swoich duszpasterzy, posługujących w parafiach ich terytorialnej przynależności.
Apeluję do młodzieży o modlitwę za księży katechetów,
aby wytrwali w powołaniu i dawali przykład życia Ewangelią.

 

Papież Benedykt XVI w Liście do Katolików Chińskich
ogłosił Dzień Modlitw za Kościół w Chinach,
wyznaczając go na dzień liturgicznego wspomnienia
Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych (24.05),
czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan koło Szanghaju.
My katolicy w Polsce – Ojczyźnie solidarności – mamy szczególny obowiązek
modlenia się za Kościół w Chinach; tamtejsi wierni, duchowieństwo, w tym biskupi,
mają prawo do naszej modlitwy i bardzo potrzebują modlitewnego wsparcia.
Modlitwa może dla nich wyprosić radość i moc, by mogli w pełnej wolności głosić
i dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, Jedynym Odkupicielu Człowieka.
Weźmy sobie do serca przypomniany przez papieża Benedykta XVI obowiązek
modlitwy za Kościół w Chinach, pamiętając, że tamtejsi wierni naszej modlitwy
bardzo potrzebują. Oby katolicy należący do narodu chińskiego, który zadziwia świat
rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym, mogli się cieszyć pełną wolnością
wyznawania wiary i pełną łącznością ze Stolicą Apostolską.
Panno Mario, Wspomożenie Wiernych, Matko Boża z Sheshan, módl się za nami.
Wszystkim, podejmującym dzieło modlitwy, postu i umartwienia za Kościół
w Chinach, z serca błogosławię.

 

                                                     WIKTOR SKWORC
                                                  ARCYBISKUP METROPOLITA
                                                     KATOWICKI

Ewangelia

biblia

Codziennie aktualna liturgia słowa dostępna na naszej stronie.

Zachęcamy do czytania i rozważania.

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI:
7.30   9.30   11.30   16.30


DNI POWSZEDNIE:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
7.30 18.00
czwartek, sobota:
7.30   17.00


Bez tytułu

 

Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego
ul. Cynkowa 22
41-711 Ruda Śląska

tel:   32 2487479 ; 538-409-812

email: czarnylas@czarnylas.net.pl
Konto bankowe: 09 1240 1369 1111 0000 2423 3914