Święte Trzy Dni Paschalne

W Niedzielę Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Szczytem całego roku liturgiczne go jest
Triduum Sacrum, czyli Święte Trzy Dni Paschalne.
Rozpoczynamy te dni Mszą świętąWieczerzy Pańskiej,
a zakończymy nieszporami Niedzieli Wielkanocnej
Zmartwychwstania Pańskiego.
W Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej odprawianej wieczorem
w Wielki Czwartek przeżywamy ustanowienie Mszy świętej i sakramentu kapłaństwa,
co nastąpiło w czasie Ostatniej Wieczerzy w jerozolimskim Wieczerniku.

W Wielki Piątek Męki Pańskiej przeżywamy Mękę Pana Jezusa i Śmierć na Krzyżu,
którą poniósł z miłości do każdego człowieka, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem.
Adorujemy Krzyż Pana Jezusa i Najświętszy Sakrament złożony w Kaplicy Bożego Grobu.
W Wielką Sobotę trwamy w ciszy i skupieniu na modlitwie, adorując Ciało Pańskie
w Kaplicy Bożego Grobu i oddając cześć Krzyżowi Zbawiciela.

Trzeci Dzień Triduum Paschalnego rozpoczynamy po zapadnięciu zmroku
Wigilią Paschalną w Wielką Noc. Początkiem Liturgii Wielkanocnej jest poświęcenie ognia
i paschału przed kościołem. Po uroczystym wniesieniu świecy paschalnej do kościoła
zostanie odśpiewane Orędzie Wielkanocne, zwane Exultet.
Następnie wysłuchamy Słowa Bożego ze Starego
i Nowego Testamentu, ukazującego całą historię zbawienia człowieka.
Po homilii następuje poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego.
Po Liturgii Eucharystycznej następuje procesja rezurekcyjna wokół kościoła,
głosząca całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał i żyje we wspólnocie swojego Kościoła.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartek godz. 18.00
Liturgia Męki Pańskiej - Wielki Piątek godz. 18.00
Wigilia Paschalna w Wielką Noc – Wielka Sobota godz. 20.00
Uroczyste Nieszpory Wielkanocne – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
godz. 16.00

Wszystkim życzymy obfitych darów Życiodajnej Paschy Jezusa Chrystusa.
Jego Krzyż niech będzie zawsze mocą i siłą w drodze do Nieba.
Zmartwychwstały Zbawiciel niech idzie z nami codziennie drogami osobistej Galilei -
w rodzinie, pracy i nauce, radości i wypoczynku, w czasie choroby i cierpienia.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Ewangelia

biblia

Codziennie aktualna liturgia słowa dostępna na naszej stronie.

Zachęcamy do czytania i rozważania.

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI:
7.30   9.30   11.30   16.30


DNI POWSZEDNIE:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
7.30 18.00
czwartek, sobota:
7.30   17.00


Bez tytułu

 

Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego
ul. Cynkowa 22
41-711 Ruda Śląska

tel:   32 2487479 ; 538-409-812

email: czarnylas@czarnylas.net.pl
Konto bankowe: 09 1240 1369 1111 0000 2423 3914